Arkadaşlık Niteliği Ölçeği’nin Türkçe Uyarlaması: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması

Nilgün Öztürk, Mustafa Kutlu PDF İndir