Eşe Kendini Açma Ölçeği: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması

Pınar Çağ, İbrahim Yıldırım PDF İndir