Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi ile Journal of Counselling Psychology’deki Araştırma Eğilimleri

Mehmet Güven, Mehmet Buğra Özhan, Semih Kaynak, Neşe Kurt Demirbaş Tam Metin: PDF

Öz

Bu çalışmanın amacı, ‘Journal of Counseling Psychology’ ile ‘Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi’nde 2006-2015 yılları arasındaki 10 yıllık süre içinde yayınlanan makaleleri inceleyerek psikolojik danışma ve rehberlik alanındaki güncel araştırma eğilimlerinin belirlenebilmesine katkı sağlamaktır. Bu amaçla, her iki dergide yayınlanan makaleler çeşitli özellikleri (yazar sayısı, araştırma türü, araştırma yöntemi, örneklem/çalışma grubu sayıları, örneklem grupları ve makalede çalışılan konular) bakımından incelenmiştir. Araştırmada nitel araştırma yöntemi kullanılmış, iki dergide 2006-2015 yılları arasında yayınlanan toplam 729 makale içerik analizi yapılarak incelenmiştir. İki derginin incelemesinden elde edilen bulgular, her iki dergide de yayınlanan makaleler arasında en büyük çoğunluğu yazar sayısı olarak iki yazarlı, tür olarak ise araştırma/inceleme türündeki makalelerin oluşturduğunu ortaya koymuştur. Ayrıca makalelerde veri toplamak amacıyla kullanılan örneklemlerin sayılarında 201-400 kişi arası örneklemler çoğunluğu oluştururken, örneklem gruplarında üniversite öğrencileri çoğunluğu oluşturmaktadır. Yayınlanan makalelerde sıklıkla çalışılan konular ise yayınlandığı dergiye göre farklılaşmaktadır. Ayrıca araştırma sonucunda elde edilen bulgular ilgili alan yazın bağlamında tartışılmış, gelecek araştırmalar için önerilerde bulunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Türk PDR Dergisi, Journal of Counseling Psychology, İçerik Analizi