Grupla Psikolojik Danışma ve Grup Liderlerine Yönelik Süpervizyon Modelleri Üzerine Bir İnceleme

Esma Daşcı, İlhan Yalçın Tam Metin: PDF

Öz

Son yıllarda ruh sağlığı alanında grup çalışmalarına gittikçe artan bir ilginin olduğu dikkat çekmektedir. Grup çalışmalarına artan ilgi, grup çalışmacılarının yetkin bir şekilde yetiştirilmesi konusunu da gündeme getirmektedir. Psikolojik danışman eğitiminin en temel amaçlarından biri, psikolojik danışmanların, profesyonel ruh sağlığı hizmetlerinin uygulama standartlarına bağlı kalarak hizmet sunmalarını sağlamaktır. Bu amaç doğrultusunda, psikolojik danışmanların desteklenmesinde sistematik bir yol haritası ve kavramsal bir çerçeve sağlayan süpervizyon modellerinin geliştirilmesine ilişkin çalışmalar alanyazında ele alınmaya başlamıştır. Ancak geliştirilen süpervizyon modellerinin çoğunlukla bireysel psikolojik danışma odaklı geliştirilmiş modeller olduğu görülmektedir. Grupla psikolojik danışmanın karmaşık ve çok boyutlu doğası, grup liderlerinin süpervizyon gereksinimlerini farklılaştırmaktadır. Alanyazında sınırlı sayıda da olsa geliştirilmiş olan grupla psikolojik danışma odaklı süpervizyon modellerinin olduğu görülmektedir. Bu çalışmada, sınırlı sayıdaki bu grupla psikolojik danışma süpervizyon modellerinin derlenmesi ve tanıtılması amaçlanmıştır. Bu kapsamda, ekolojik model, bilişsel karmaşıklık modeli ve grup çalışmaları süpervizyon modelinin kavramları açıklanarak, bu modellerin süpervizyon sürecindeki işlerliği değerlendirilmiştir. Grup liderlerinin eğitimine ilişkin yurt içi ve yurt dışındaki mevcut uygulamalar tartışılarak, grup çalışmaları süpervizyon modellerinin uygulanması ve geliştirilmesine yönelik çeşitli öneriler sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Grupla psikolojik danışma, grup liderliği, süpervizyon, grup çalışması süpervizyon modelleri, psikolojik danışman eğitimi