Bilişsel Davranışçı Yaklaşıma Dayalı Grup Müdahalelerinin Çocuk ve Ergenlerin İşlevsel Olmayan Düşünceleri Üzerindeki Etkisi: Meta-Analiz Çalışması

Fulya Türk, Ahmet Buğa, Ali Çekiç, Zeynep Hamamcı PDF İndir