Rehberlik ve Araştırma Merkezlerinde Psikolojik Test Uygulama Süreçleri

Bengü Börkan, Gizem Öztemür, Osman Yılmaz, Şeyda Çetintaş, Betül Gülcan, Merve Özcan Tam Metin: PDF

Öz

Eğitim ve psikoloji alanındaki ölçme ve test uygulamalarıyla ilgilenen uluslararası kuruluşlardan biri olan Uluslararası Test Komisyonu (ITC) ‘Test Kullanım Kılavuzu’ adında bir kılavuz hazırlamıştır. Bu kılavuzda, eğitim ve psikoloji alanındaki ölçme ve değerlendirmede dikkat edilmesi gereken ilkeler “etik test kullanımı konusunda sorumluluk almak” ve “test kullanımı konusunda iyi uygulamaları takip etmek” olmak üzere ele alınmıştır. Bu nitel araştırmada, Türkiye’deki Rehberlik ve Araştırma Merkezlerinde (RAM) çalışan psikolojik danışmanların test uygulamalarına yönelik deneyimlerinin keşfedilmesi ve elde edilen bulguların ITC’nin kılavuzu çerçevesinde ortaya konulması hedeflenmiştir. Bu çalışmada test uygulama süreçleri, test öncesi ortam ve bireyle yapılan hazırlıklar, test uygulaması, test sonuçlarının yorumlanması ve paylaşımı, farklı gruplarla çalışma ve profesyonel yardım, gelişim ve etik uygulamalar olmak üzere altı ana tema ele alınmıştır. RAM’da çalışan 20 psikolojik danışmanla derinlemesine görüşmeler yapılmış ve toplanan nicel veriler yönlendirilmiş içerik analizi kullanılarak analiz edilmiştir. Sonuçlara göre, psikolojik danışmanlar çoğunlukla zeka (IQ) testleri uygulamaktadırlar ve uygulamalarındaki farklılıklar oldukça göze çarpmaktadır. Bazı katılımcıların ise ITC kılavuzunda belirtilen iyi uygulamaları, koşullar el verdiğince yerine getirdikleri tespit edilmiştir. Test kullanıcılarını iyi uygulamaların dışına iten etmenler, test uygulama ortamlarının fiziksel yetersizliği, test eğitimlerinin niteliksizliği ve etik prensiplerin benimsenmemesi olarak üç temel başlık altında ele alınabilir. İyi uygulamalara engel olan etmenlerin ortadan kaldırılması ve iyi uygulamaların benimsenip yaygınlaştırılması için çalışmaların yapılması gerekmektedir.


Anahtar Kelimeler: Rehberlik ve Araştırma Merkezleri, Testler, Uluslararası Test Komisyonu, ITC Kılavuz, İyi uygulamalar