Erken Yaşta Evlenen Ergenlerin Bireysel ve Ailesel Özellikleri, Okul Terki ve Evlilikle İlgili Sorunları

Nilüfer Koçtürk, Filiz Bilge, Fadime Yüksel Tam Metin: PDF

Öz

Bu çalışmanın amacı; erken evlenen ergenlerin ailesel ve bireysel özelliklerinin, okul terki nedenlerinin ve evlilik sonrası yaşadıkları sorunların saptanmasıdır. Katılımcılar, 14-18 yaş arası, 40 erken yaşta evlenen ergen ile erken evlenme öyküsü olmayan 30 kız çocuğudur. Araştırmada erken evlenenlerin ebeveynlerinin eğitim durumlarının çoğunlukla ilköğretim ve altı olduğu, annelerinin erken yaşta evlenip doğum yaptığı ve çoğunlukla çalışmadığı, ailelerinin devletten daha çok yardım aldığı, kardeş sayılarının daha fazla olduğu ve kendilerinin intihar girişimi ve özyaralama davranışlarını daha fazla sergiledikleri belirlenmiştir. Ayrıca, erken evlenen kız ergenlerin neredeyse tamamının okulu terk ettiği, yaklaşık yarısının ilköğretimi tamamlamadığı, en çok 8. ve 9. sınıfta öğrenimlerini sonlandırdıkları, okul terki nedenlerinin ise en çok erken yaşta evlilikten, ders başarısının kötü düzeyde olmasından ve ailesel sorunlardan kaynaklandığı saptanmıştır. Ayrıca, evlilik sonrası ergenlerin bir kısmının yaşamlarının olumsuz yönde değiştiği, aile ilişkilerinde sorunlar yaşadıkları, ebeveynlerinden destek görmedikleri ve ruhsal sorunların geliştiği saptanmıştır. İlgili alanyazın ışığında bulgular tartışılmış ve önerilerde bulunulmuştur.


Anahtar Kelimeler: Erken evlilik, Ergenler, Bireysel özellikler, Ailesel özellikler, Okul terki