Kendini Değerlendirme Envanteri’nin Bilgisayar Ortamında Bireye Uyarlanmış Test Olarak Uygulanabilirliği

Eren Can Aybek, R. Nükhet Çıkrıkçı PDF İndir