Gelecekteki Psikolojik Danışmanlık Eğitimi Liderlerini Sosyal Çeşitlilik ve Sosyal Adaleti Ele Almaya Hazırlama

Öz

Psikolojik danışmanlık eğitim müfredatı, sosyal çeşitlilik ve sosyal adalet üzerine akıcı bir çalışmadan yoksundur. Liderlik ve savunuculuk, psikolojik danışmanlık eğitim pedagojisi içinde iç içe geçme yerine ayrı birimler olarak ele alınmaktadır. Ayrıca, birçok alanda liderlik geliştirme programlarının artmasına rağmen, eğitim alanında eğitim ve uygulama eksikliğinden dolayı, eğitim liderlerinin çoğu, alana yetersiz bilgi, beceri veya stratejilerle girmektedir. Liderlik, psikolojik danışmanlar için bir yetkinliktir. Ancak, liderlik ve lider davranışı, psikolojik danışmanlığın kısa tarihi boyunca ihmal edilmiştir. Bu çalışma, psikolojik danışma programlarındaki liderlik hazırlığı, sosyal adalet savunuculuğu ve sosyal çeşitlilik konularındaki var olan uygulamaları ve boşlukları psikolojik danışmanlık eğitimi perspektifinden incelenmekte ve mevcut yaklaşımlara dayalı olarak önerilerde bulunulmaktadır.


Anahtar Kelimeler: psikolojik danışmanlık eğitimi, danışmanlık, liderlik, sosyal adalet, sosyal çeşitlilik