Evliliğe Yüklenen Anlam Ölçeğinin (EYAÖ) Geliştirilmesi: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması

Nilüfer Özabacı, Serdar Körük, Ahmet Kara PDF İndir