Rehabilitasyon Psikolojik Danışmanlığına Giriş: Türkiye Uygulamalarının Temelleri

Cahit Kaya, Enver Sarı Tam Metin: PDF

Öz

Rehabilitasyon psikolojik danışmanlığı, Türkiye’de çok bilinen bir alan olmamakla birlikte, psikolojik danışmanlığın özel alanlarından bir tanesidir (Maki ve Tarvydas, 2012; Wright, 1980).  Bu makalenin amacı rehabilitasyon psikolojik danışmanlığının Türkiye’de tanıtılması ve özel bir alan olarak kurumsallaşmasına ön ayak olmaktır. Bu makalede rehabilitasyon psikolojik danışmanlığının tarihçe ve felsefi temellerine, bilgi birikimi ve yeterliliklerine,  rol ve fonksiyonlarına, ve kurumsallaşma surecine değinilmiştir. Kurumsal uygulamalara bakıldığında, rehabilitasyon psikolojik danışmanlığı, Avrupa ve Amerika’da farklı çatılar altında kurumsallaşmasını tamamlamış profesyonel bir uzmanlık alanı olmasına rağmen Türkiye’de bu konuda henüz gerekli adımlar atılmamıştır. Bu nedenle Türkiye` de rehabilitasyon psikolojik danışmanlığının uygulanabilmesi için bazı öneriler bu makalenin sonuç kısmında sunulmuştur. Türkiye’de bu konuda yazılan ilk makalelerden biri olması nedeniyle, bu makalenin Türk psikolojik danışma literatürüne katkıda bulunulacağına inanılmaktadır.

 

 

 

 [A1]Özetin çalışmanın içeriğine ilişkin betimlemeler, ulaşılan sonuçlar veya doğurguları içermesi beklenmektedir. Yeniden düzenlenme ihtiyacındadır.  Bu hali ile konunun önemi vurgulanmaktadır. Oysa içeriğe dayalı olarak ulaşılan bir sonuç, bulgu betimlemesi vurgulanma ihtiyacındadır. 


Anahtar Kelimeler: Rehabilitasyon psikolojik danışmanlığı, vaka yönetimi, Türk psikolojik danışma uygulamaları