“Öteki” ile Karşılaşmak: Psikolojik Danışman Eğitiminde LGBTİ Meselesi ve Ayrımcılık Karşıtı Ders

Ezgi Toplu-Demirtaş, N. Büşra Akçabozan-Kayabol Tam Metin: PDF

Öz

Bu araştırmada, psikolojik danışman adaylarına, lezbiyen, gey, biseksüel, trans ve interseksler (LGBTİler) hakkında bilimsel ve tarafsız bilgi edinmeleri, duyarlı ve ayrımcı olmayan bir bakış açısı geliştirmeleri amacıyla KAOS GL tarafından düzenlenen Ayrımcılık Karşıtı Ders (AKD) verilmiş ve ardından psikolojik danışman adaylarının bu derse ilişkin tepkileri incelenmiştir. Araştırmaya, bir devlet üniversitesinin Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık lisans programına devam etmekte olan ve zorunlu Özel Eğitimde Aile ile Rehberlik dersini alan 47 (39 kadın, 8 erkek) ikinci sınıf öğrencisi katılmıştır. Araştırmanın verileri psikolojik danışman adaylarının AKD’ye ilişkin yazdıkları yansıtma yazılarından elde edilmiş ve elde edilen veriler içerik analizi yöntemiyle analiz edilmiştir. Araştırmanın bulguları, fırsat, bilgi, farkındalık, empati, hak savunuculuğu, mesleki tepki, tutum ve sunum olmak üzere sekiz tema altında toplanmıştır. Bulgular alanyazın ışığında, Türkiye’de psikolojik danışman eğitiminin çok kültürlülük ve hak savunuculuğu bağlamında güncelliği ve geçerliği sorgulanarak tartışılmış, kültüre duyarlı ve hak savunucusu psikolojik danışman yeterliliklerinin kazandırılması için önerilerde bulunulmuştur.


Anahtar Kelimeler: Kültüre duyarlı psikolojik danışman eğitimi, Yaşantısal öğrenme, Ayrımcılık karşıtı ders, LGBTİ, Çok kültürlülük, Hak savunuculuğu