Editörden

Cengiz Şahin, M. Engin Deniz, Leyla Ercan, Seydi Ahmet Satıcı Tam Metin: PDF

Öz

Değerli meslektaşlarımız ve okurlarımız,

Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisinin 50. sayısını bilim dünyasına kazandırmaktan dolayı büyük gurur ve mutluluk yaşamaktayız.

Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisinin akademik gelişimleri takip eden ve bilimsel niteliği yüksek bir yayın olması konusunda sürekli iyileştirme çalışmalarımız devam etmektedir. Bu bağlamda; bu sayıdan itibaren dergimizin yeni şablonu kullanılmaya başlanmıştır. Görsel olarak değişmenin yanı sıra şablonda; yazarlara ait ORCID’ler, yazarlar hakkında, yazar katkıları bölümleri ile çıkar çatışması, fonlama ve etik bildirimler hem Türkçe hem de İngilizce olarak sabit kısımlar olarak yer almaktadır.

Dergimizin 50. sayısında dokuz araştırma ve bir adet derleme makale yer almaktadır. Araştırma makalelerinde; erken yaşta evlenen bireylerde okul terki ve evlilikle ilgili sorunları, video modellemesinin psikolojik danışma tekniklerinin öğretilmesindeki kullanımı, anne-babaya bağlanma – öznel iyi oluş – temel psikolojik ihtiyaçlar ilişkisi, evli bireylerde çift uyumu, Kendini Değerlendirme Envanterinin yeni bir uygulama yöntemi, Aile İklimi Ölçeğinin uyarlanması, evlilik uyumu – psikolojik iyi oluş – toplumsal cinsiyet rolleri ilişkisi, Evliliğe Yüklenen Anlam Ölçeğinin geliştirilmesi ve dil-konuşma sorunu olan çocukların annelerindeki depresif belirtileri konu edinilmektedir. Psikolojik danışmanlık eğitimi liderlerini sosyal çeşitlik ve sosyal adaleti ele almaya yönelik de derleme makalesi yer almaktadır.

Son olarak; dergimizin bu yıl içerisinde üç sayıya ve gelecek yıldan itibaren de dört sayıya çıkartmada kararlı olduğumuzu belirtmek isteriz. Meslektaşlarımızdan da özellikle hakemlik konusunda hem süre hem de titizlik açısından gerekli özveride bulunmalarını rica ediyoruz. Alanımızın en köklü ve nitelikli dergisi olan Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, siz değerli meslektaşlarımızın desteği ile bilim dünyasına katkı sunmaya devam edeceği inancı ve güveniyle,

Saygılarımızı sunarız.

Baş Editör

Dr. Cengiz Şahin

Editörler

Dr. M. Engin Deniz, Dr. Leyla Ercan, Dr. Seydi Ahmet Satıcı


Anahtar Kelimeler: editor