Is Fine-Art Activities Effective in Fostering Social-Emotional Skills On Primary School Children

Kerem Coşkun, Meral Coşkun, Ali Kolomuç Tam Metin: PDF (English)

Öz

Bu çalışmanın amacı sanat temelli sınıf içi etkinliklerinin ilkokul öğrencilerinin sosyal-duygusal becerileri üzerindeki etkisini incelemektir. Çalışma grubu 35 ilkokul dördüncü sınıf öğrenim görmekte olan öğrencilerden oluşturulmuştur. 18 ilkokul öğrencisi deney grubuna atanırken, 17 ilkokul öğrencisi kontrol grubuna alınmıştır. Sanat temelli sınıf içi etkinlikler , 10 öğretim aktivitesinden oluşmakta ve 15 ders saati sürmektedir. Kontrol grubu sınıf müfredatta yer alan öğretim etkinliklerini öğrenirken, deney grubu ise sanat temelli sınıf içi öğretim etkinlikleri eğitimini almıştır. Veriler, Yüz Tanıma ve Empati Testi,  On Yaş Duygusal Zeka Ölçeği ile elde edilmiştir. Veriler tekrarlı ANOVA ile analiz edilmiştir. Araştırma sonuçları, sanat temelli sınıf içi öğretim etkinlikleri, deney grubu ilkokul çocuklarının duygu tanıma, empati ve duygusal zeka becerilerini anlamlı olarak arttırdığını ortaya koymuştur.. Araştırmada ulaşılan sonuçlar, ilgili literatür ve Kolb’un Yaşantısal Öğrenme Teorisi doğrultusunda tartışılmıştır.