Editörden

Cengiz Şahin, M. Engin Deniz, Leyla Ercan, Seydi Ahmet Satıcı Tam Metin: PDF

Öz

Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisinin 51. sayısını sizlerle paylaşmaktan gurur duymaktayız.

51. sayı ile birlikte daha önce dile getirdiğimiz üzere Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisinin 2018 yılında üç sayı yayınlanmasını da sağlamış bulunmaktayız. 2019 yılından itibaren de dergimizi yılda dört sayı olarak çıkarmayı planlamaktayız. Bu planlamada sizlerden de hem yayın başvurusu hem de hakemlik olarak desteklerinizi daimi olarak beklediğimizi de bildirmek isteriz.

Dergimizin 51. sayısına göz attığımızda;   üçü derleme ve yedisi araştırma makalesi olmak üzere toplam 10 çalışmanın olduğu anlaşılmaktadır. Bu bağlamda (a) çokkültürlü süpervizyon ilişkisi, (b) kültüre duyarlı psikolojik danışma bağlamında mikrosaldırganlık ve (c) rehabilitasyon psikolojik danışmanlığı üzerinde derleme çalışmalara yer verilmiştir. Araştırma makaleleri içerisinde iki adet ölçme aracı çalışması sunulmuştur. Bunlardan ilkinde ebeveyn çocuk kapsayıcı işlevi bağlamında bir ölçeğin geliştirildiği, diğerinde ise çocuklar için etkileşim dereceleme bağlamında bir ölçeğin dilimize uyarlandığı anlaşılmaktadır.  Diğer araştırma makalelerinde; üniversite öğrencilerinin risk alma davranışlarının ve okul psikolojik danışmanlarının mesleki algılarının incelendiği görülmektedir. Bununla birlikte “öteki” ile karşılaşmak başlığı ile psikolojik danışman eğitiminde Ayrımcılık Karşıtı Dersi ele alan bir çalışmaya da bu sayıda yer verilmiştir. Ayrıca çocuk istismarı konusunda stres, aile işlevselliği, sosyal yalıtım, kabul/red konularının rolünü ele alan başka bir çalışmada sunulmuştur. Bu sayının son çalışmasında Zorbalıkla Baş Etmeye Yönelik Akran Destek Programını sınayan ve bu programın zorbalıkla baş etme becerilerini geliştirmede etkili olduğunu rapor eden çalışmaya yer verilmiştir.

Tüm bu bilimsel çalışmaların alanımızın gelişimine katkı sağlayıcı olacağı düşüncesiyle,

Saygılarımızla.