Yayın Kurulu

EDİTÖRLER

Filiz Bilge, Prof. Dr., Hacettepe Üniversitesi, Türkiye

Aydoğan Aykut Ceyhan, Prof. Dr., Anadolu Üniversitesi, Türkiye

Mehmet Palancı, Yrd. Doç. Dr., Karadeniz Teknik Üniversitesi, Türkiye

PDR ALAN EDİTÖRLERİ

Turan Akbaş, Prof. Dr., Çukurova Üniversitesi, Türkiye

Sakine Gülfem Çakır, Yrd. Doç. Dr., Akdeniz Üniversitesi, Türkiye

Türkan Doğan, Doç. Dr., Hacettepe Üniversitesi, Türkiye

Baki Duy, Doç. Dr., Anadolu Üniversitesi, Türkiye

Leyla Ercan, Yrd. Doç. Dr., Gazi Üniversitesi, Türkiye

Erdal Hamarta, Doç. Dr., Necmettin Erbakan Üniversitesi, Türkiye

Şerife Işık, Doç. Dr., Gazi Üniversitesi, Türkiye

Özlem Karaırmak, Doç. Dr., Bahçeşehir Üniversitesi, Türkiye

Zeynep Karataş, Doç. Dr., Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Türkiye

Ayşenur Büyükgöze Kavas, Doç. Dr., Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Türkiye

Nilüfer Özabacı, Prof. Dr., Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Türkiye

Ragıp Özyürek, Prof. Dr., Medipol Üniversitesi, Türkiye

Fatma Sapmaz, Yrd. Doç. Dr., Sakarya Üniversitesi, Türkiye

Seher A. Sevim, Prof. Dr., Ankara Üniversitesi, Türkiye

Taşkın Yıldırım, Doç. Dr., İnönü Üniversitesi, Türkiye

ÖZEL EĞİTİM ALAN EDİTÖRLERİ

Atilla Cavkaytar, Prof. Dr., Anadolu Üniversitesi, Türkiye

ÇOCUK GELİŞİMİ ALAN EDİTÖRLERİ

Nilgün Baysal Metin, Prof. Dr., Hacettepe Üniversitesi, Türkiye

SOSYAL HİZMETLER ALAN EDİTÖRLERİ

Kasım Karataş, Prof. Dr., Hacettepe Üniversitesi, Türkiye